CONSULTING

consultingSmatramo da je za postizane poslovnih ciljeva vrlo važno koristiti informacijske tehnologije na način koji najbolje odgovara Vašem poslovanju. Poznavajući mogućnosti informacijskih tehnologija te saslušavanjem potreba Vašeg poslovanja uz usku suradnju s Vama pomažemo Vam u donošenju odluka.

Primjeri naših usluga su slijedeći:

  • analiza postojećeg stanja informacijskog sustava, prepoznavanje problema i ocjenjivanje rizika
  • pomoć u definiranju potreba i izradi natječajne dokumentacije
  • analizi ponuda i pomoć prilikom odabira izvođača i dobavljača
  • podrška u ugovaranju isporuke robe i usluga
  • podrška u implementaciji i primjeni rješenja

Očekivani razultati su slijedeći:

  • smanjenje troškova nabavke i implementaciji ICT rješenja, usluga i robe
  • poboljšanje organizacije poslovanja kroz efikasnu upotrebu informacijskih rješenja
  • očuvanje integriteta poslovanja nakon uvođenja promjena u radu